• Frankrike tar 17. juni over ledelsen av Nato-kommandoen Joint Warfare Centre på Jåttå i Stavanger. Marie von Krogh

Frankrike overtar på Jåttå

Frankrike tar 17. juni over ledelsen av Nato-kommandoen Joint Warfare Centre på Jåttå i Stavanger.