Doktor-tidobling på UiS

Antallet som tar doktorgrad på Universitetet i Stavanger er gått fra tre i 2004 til over 30 i dag.