• Hinna kirke valgte å beholde en av sine papirløse ansatte til tross for at det 1. januar i år ble forbudt for papirløse å inneha skattekort. Knut S. Vindfallet

- Nesten bevisst ondskap

Diakon Eva Lee Løland mener at statens håndtering av de papirløse flyktningene grenser til bevisst ondskap, men ser at Statskirken må balansere kritikken mot staten.