Tilliten lite svekket

De siste månedene har vært preget av flere politiaksjoner. Spørsmålet er: Har folk på gata tillit til politiet?