Randaberg-kulturen vil i eget hus

Randaberg-politikerne la kulturhusplaner for snart 30 år siden. Først nå blåses det liv i planene igjen.