- Jeg er kraftig provosert

— Stavanger kommune har gjort seg skyldig i forskjellsbehandling i saken om det nye hotellet på Løkkeveien, mener Sjur Lærdal.