• Randi Mydland

Fastboende frykter ras

Fastboende hevder at de ansvarlige har sovnet og glemt både rasfare og veistandard langs Hofreistevatnet i Bjerkreim. Samtidig er trafikken mangedoblet.