Held jervejegrane anonyme

Det føregår nå truleg ei intens jakt på jerv i Ryfylke, 12 dagar før lisensjakt-fristen går ut. Men media får ikkje vita kven som jaktar eller kvar dei jaktar.