• Heidi Hjorteland Wigestrand

Driv framleis med ettersløkking

Det ryk ennå frå dei to nedbrende rekkehusa på Sand. Aftenbladet møtte i dag tidleg brannfolka Ove Bråtveit og Lauritz Lauritzen som har vore på jobb sidan halv ett-tida i natt.