Slått med flasker på fotballbåten

Det ble amper stemning blant noen av tilhengerne da fotballbåten hadde kastet loss.