Delte om Ombo

Sjølv om ordføraren røysta for å halda på dagens kommunegrenser på Ombo, er ho glad for at opposisjonspartia tek til orde for ei ny folkeavrøysting.