• Flere busstopp flyttes på Ruten flyttes mens det skal graves. Kolumbus.no

Ruten-busser flyttes

Gravearbeider på Ruten i Sandnes gjør at flere busser ikke stopper der de stoppet før.