Sandvigå-kulvert åpnes

Arbeidene med kulverten under Sandvigå er nå fullført og veien åpnes for vanlig ferdsel fra mandag av.