Ugler i fylkesmosen

Ble det med vilje plassert ut rugekasser til hubro i Bjerkreim sånn at fylkesmannen i neste omgang kunne si nei til vindmøller siden det var oppdaget hubro akkurat her? Det grubler Arnt Olav Klippenberg på i dagens Solstikk.