Innbrudd hos Sola kommune

Diverse elektrisk verktøy er i løpet av påsken stjålet fra sentrallageret til Sola kommune i Joaveien.