• Med timelønn på rundt ein tredel av det som etterkvart er blitt vanleg i Kina, blir produksjonsbedrifter trekte til Vietnam. (Foto: Kjelle Arne Nielsen)

Vietnam er det nye Kina

Bedrifter flytter produksjonen frå Kina til Vietnam der typisk månadslønn i industrien ligg rundt 100 dollar.