Dropper tilskudd til kristent treffsted

Bærer preg av forkynnelse, mener politikerne.

Publisert: Publisert:

«Vi har et kristent livssyn, det ønsker vi å dele gjennom samtaler, handlinger og nestekjærlighet,» skrev NLM om gaming-tilbudet. Forkynnelse, mener politikerne. Foto: Anders Minge

  • Hilde Moi Østbø
    Journalist

«Vi har et kristent livssyn, det ønsker vi å dele gjennom samtaler, handlinger og nestekjærlighet,» skriver Norsk Luthersk Misjonssamband i sin beskrivelse av ungdomstiltaket «Good game, well played». De har søkt om 700.000 kroner årlig fra 2020 til og med 2022 i støtte for å drive et gamingtilbud for ungdom på Storhaug.

Administrasjonen innstiller på å gi dem støtte, men flertallet av politikerne sier nei.

– Når kommunedirektøren skriver at innholdet bærer preg av forkynnelse, faller det ikke inn under retningslinjene for tilskudd, sier Eirik Faret Sakariassen (SV).

– Nedprioriteres kristne tiltak?

– Ikke som et prinsipp, men vil ha tiltak som ikke har et politisk eller religiøst ståsted. Vi kommer til å være strenge hvis det bærer preg av forkynnelse.

– Nedprioriteres

Marie Ljones Brekke (KrF) mener prioriteringen er kunstig.

– Jeg merker meg at kristne tiltak nedprioriteres og tas ut av tildelingen. Her i Stavanger har vi lang tradisjon for å sette pris på alle som driver tiltak for barn og unge. For KrF er det viktig å løfte tilbudet de driver og ikke diskriminere på grunn av at det er en kristen organisasjon, sier hun.

– Jeg merker meg at det blir et taktskifte i politikken, sier Brekke.

Flertallspartiene hadde i utgangspunktet også planer om å droppe tilskudd til et ungdomstiltak i Varden kirke, men vil likevel gi dem tilskudd.

– Dette er fordi det er få søkere i potten, sier Faret Sakariassen.

Tiltakene

Kommunedirektøren la fram et forslag til prioritering av søknader til tilskuddsordningen «støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn – åpne møteplasser». Målgruppen er barn og unge mellom 10 og 20 år med spesielle behov, utsatte ungdomsgrupper og ungdomsmiljø. Bufdir gjør den endelige fordelingen basert på prioriteringen fra kommunene.

Disse tiltakene blir stående på kommunens prioriteringsliste:

1) AKKS Stavanger: Ung Arrangør

2) Varden menighet: Møtested for ungdom på Storhaug

3) Tjensvoll FK: Hillevågløftet

4) EMbo Stavanger kommune: EMbo Stavanger, EMbo basen

5) Bak til Livet AS: Bak til Livet

Publisert:

Les også

  1. Tenåringen bruker all sin tid foran skjermen. Foreldrene vil ha ham ut blant mennesker

  2. Gaming var nær å rive forholdet mellom mor og sønn i filler. Nå gir de råd til andre

  1. Barn
  2. Eirik Faret Sakariassen
  3. Storhaug
  4. Stavanger