Klar beskjed fra et samlet Rogaland til regjeringen

Kommunene i Rogaland ber om statlige garantier for å opprettholde aktiviteten lokalt, men får beskjed av stortingstopp om å ta risiko allerede før regionale krisepakker er på plass.

Publisert: Publisert:

Eigersund-ordfører Odd Stangeland er leder i KS Rogaland. Han ber om statlige garantier for å kunne holde aktiviteten oppe lokalt. Foto: Arnt Olav Klippenberg

 • Geir Søndeland
  Journalist

En rekke lokale og regionale aktører fra Rogaland ber om statlig hjelp til bygg, anlegg og samferdsel for å motvirke den økonomiske nedturen i koronakrisen.

Fylkesstyret til kommuneorganisasjonen KS i Rogaland (se faktaramme) drøftet situasjonen på et styremøte denne uken og melder at kommunene er klare til å iverksette motkonjunkturtiltak.

Les også

Regionen går sammen for å berge jobbene

Les også

Her er krisetiltak som kan holde hjulene i gang i Rogaland

Krever garantier

KS Rogaland-styret forteller om en enorm omstilling og samarbeidsvilje i kommunene i Rogaland de siste to ukene:

 • Helsetilbudet og kriseberedskapen er betydelig oppskalert.
 • Kommunene samarbeider godt både mellom seg og med sykehusene i regionen om å iverksette stadig nye tiltak innen helse og omsorg.
 • Det samarbeides i kommunene om opprettelse av egne luftveislegevakter, omsorgsavdelinger og utskriving av sykehuspasienter.

Bemanningssituasjonen er utfordrende.

– Det gode samarbeidet om helsetjenester er grunnmuren for gode løsninger tilpasset utviklingen i epidemien. Sammen skal vi ivareta innbyggerne godt, uttaler Eigersund-ordfører Odd Stangeland, leder i KS Rogaland.

Les også

NHO-sjefen: – Uansett hva man kaller dette – krakk, krise, unntakstilstand – det er alvorlig

Fylkesstyret etterlyser avklaringer av oppgaver som flyttes til kommunene, og kriterier for kompensering av inntektstap og merutgifter i forbindelse med koronautbruddet, ikke minst for å opprettholde kjøpekraft og investeringsevne.

Styret rapporterer om økt bemanning, kostbare tiltak og skattesvikt.

– Kommunene omstiller seg fort, og det legges ned en imponerende innsats av alle ansatte. Tiltakene har betydelige ekstrakostnader som må avklares med en garanti fra staten om at de dekkes i sin helhet, uttaler Stangeland.

Fylkesstyret melder om en rekke planlagte investeringer i år og neste år som kan iverksettes for å holde hjulene i gang i «en svært krevende til for næringslivet og lokale arbeidsplasser.»

– Hvis staten ønsker å iverksette motkonjunkturtiltak, står kommunene klare til å bidra. Vi kan iverksette tiltak med stor samfunnsnytte som kan gi rask effekt, sier fylkesstyrelederen.

– Ta risiko

Etter å ha gjennomført et telefonmøte med Senterpartiets ordførere og gruppeledere i Rogaland denne uken, er beskjeden fra Geir Pollestad (Sp) at kommunene må gi full gass i kommunale anbud innen bygg, vedlikehold og anlegg.

– I usikre tider kan det være fristende å holde litt tilbake, men investeringer og prosjekter som uansett er planlagt i år og neste år, må igangsettes. Kommunene bør allerede nå legge til grunn at det kommer penger fra staten som gir rom for mer aktivitet. Ta heller godt i enn det motsatte, sier næringskomitélederen på Stortinget.

– Selv uten finansiering og budsjettdekning?

– Målet er at Stortinget skal konkretisere dette før anbudsfristene går ut, men innenfor en rimelig grense bør kommunene ta risiko. Det er ikke snakk om et operahus i Hå, men sykkelstier, gateasfaltering, lekeplasser, oppussing og så videre, sier han.

– Kommunenes erfaring etter finanskrisen og oljenedturen er at de blir brukt til motkonjunkturtiltak. Kommunene kan dette, sier han.

Geir Pollestad (Sp) leder næringskomiteen på Stortinget. Foto: Jarle Aasland

Regjeringens linje

Nasjonalt tror KS at motkonjunkturtiltak blir viktigere i månedene framover, men KS-leder Bjørn Arild Gram (Sp) mener det viktigste nå er å håndtere den akutte situasjonen med tanke på smittevern og beredskap. Gram tror skattesvikten alene vil utgjøre milliardbeløp.

Beskjeden fra regjeringen til kommunal sektor er:

 • Kommuner skal kompenseres for urimelig inntekts- og skattesvikt og merutgifter.
 • 250 millioner til kommunale merutgifter er satt av, mer penger er på vei.
 • Regionale krisepakker kommer ikke med det første, men utelukkes ikke.
 • Det er fornuftig å kartlegge gryteklare prosjekter.
Publisert:

Les også

 1. Nedturen for oljå: – Giftig cocktail

 1. Koronaviruset
 2. KS
 3. Odd Stangeland
 4. Geir Pollestad