Ledigheten i Rogaland er 9,9 prosent – doblet på én uke

25.162 personer i Rogaland er nå helt arbeidsledige. Det er 9,9 prosent av arbeidsstyrken, viser ferske tall fra Nav. Tallet på ledige er doblet bare i løpet av den siste uken.

Ledigheten i Rogaland er nå på 9,9 prosent.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er 1038 dager gammel

Informasjonen i artikkelen kan være utdatert. Gå til vårt direktestudio for siste nytt om korona-utbruddet.

-> Gå til direktestudio

I Norge er 291.000 personer registrert som helt arbeidsledige, viser de ferske ledighetstallene fra Nav tirsdag ettermiddag.

Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak var 306.000 personer, eller 10,9 prosent av arbeidsstyrken.

– Dette er den høyeste arbeidsledigheten i Norge siden 2. verdenskrig. Den siste uken har vi sett en dobling av antallet registrerte helt ledige. Hovedårsaken til dette er en kraftig økning i antall permitteringer som følge av tiltakene iverksatt for å begrense spredningen av koronaviruset, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.

Les også

65.000 ansatte blant Virkes medlemmer er permittert – frykter flere permitteringer

– Veldig alvorlig og krevende

– Jeg vil ikke bruke ordet krise, sier direktør Merethe Prytz Haftorsen i Nav Rogaland til Aftenbladet.

– Men vi har en alvorlig og krevende situasjon for veldig mange bedrifter og arbeidstakere, som har oppstått på veldig kort tid og på bakgrunn av tiltakene som er iverksatt for å hindre smittespredning, sier Nav-direktøren.

Uten sidestykke i historien

Krise eller ikke – utviklingen i antall arbeidsledige i Norge de siste to ukene er uten sidestykke i historien. Tirsdag 10. mars var det 65.000 helt ledige i Norge.

Nå er altså tallet 291.000 personer.

Tilgangen av nye søknader om dagpenger var særlig stor i begynnelsen av forrige uke. De siste dagene har tilgangen av nye dagpengesøknader avtatt noe, selv om den fortsatt er veldig høy historisk sett, melder Nav.

I Rogaland har Nav til nå klart å holde saksbehandlingstiden nede på 21 dager for behandling av dagpengesøknader, men med det enorme tilfanget som er nå, kommer behandlingstiden til å øke.

Les også

Rekordhøy arbeidsledighet i Rogaland

– Har aldri sett maken

Merethe Prytz Haftorsen sier det ekstarordinære med situasjonen er at økningen i antall ledige har kommet på så kort tid.

– Dette har vi aldri sett maken til tidligere. Situasjonen er uoversiktlig og vi vet jo ikke hvor lenge dette vil vare, sier hun til Aftenbladet.

– Kommer vi til å se samme utvikling i ledigheten de neste ukene?

– Jeg tror økningen vil flate ut og kanskje synke litt. Men vi kommer til å holde oss på et høyt nivå, sier hun.

– Norges Bank har kuttet styringsrenten to ganger på kort tid. Synes du bankene er raske nok med å følge opp kuttene?

– Det tror jeg ikke jeg vil kommentere. Men det er viktig at vi nå ser på alle muligheter for å bidra til at næringslivet holder seg på beina.

Merethe Prytz Haftorsen er direktør i Nav Rogaland.
Les også

Statsansatte kan bli tvunget til å jobbe for Nav

Høy ledighet blant unge kvinner

Den siste uken har antallet helt ledige i Norge økt mest blant menn, med 80.000 flere, eller 105 prosent.

For kvinner har ledigheten steget med 62.000 personer, en økning på 85 prosent.

Ledigheten er nå 10,2 prosent for kvinner og 10,6 prosent for menn. I Rogaland er fordelingen 10,1 prosent kvinner og 9,8 prosent menn, opplyser Prytz Haftorsen.

Høyest ledighet i Oslo

Alle fylker har hatt en kraftig økning i antall helt ledige den siste uken. I Møre og Romsdal var økningen størst (116 prosent), mens den var minst i Vestland (84 prosent).

Ledigheten er nå høyest i Oslo, med 12,7 prosent av arbeidsstyrken.

Nordland er nå fylket med lavest arbeidsledighet, med 8,6 prosent av arbeidsstyrken.

Størst økning innen butikk- og salgsarbeid

Den siste uken har økningen i ledigheten vært størst innen butikk- og salgsarbeid, med 32.000 (151 prosent) flere helt ledige med denne yrkesbakgrunnen.

Arbeidsledigheten innen butikk- og salgsarbeid tilsvarer nå 19,4 prosent av arbeidsstyrken i Norge.

Antallet helt ledige innen reiseliv og transport har økt med ytterligere 20.000 (81 prosent) den siste uken, og er nå yrkesgruppen med høyest arbeidsledighet på 25,2 prosent av arbeidsstyrken.

Innen barne- og ungdomsarbeid og innen undervisning har arbeidsledigheten økt minst den siste uken, med 41 prosent. Undervisning er, sammen med akademiske yrker, yrkesgruppen med lavest arbeidsledighet nå med 2,5 prosent av arbeidsstyrken. Disse yrkesgruppene hører i stor grad til offentlig sektor og har dermed ikke vært så hardt rammet av tiltakene mot spredningen av koronaviruset.

Her er det ledige jobber!

Samtidig som ledigheten øker dramatisk, er det økende behov for arbeidskraft på en del områder. Det gjelder eksempelvis disse bransjene, ifølge Prytz Haftorsen:

  • Landbruk
  • Gartnerier
  • Renhold
  • Kantinedrift
  • Varetransport / sjåfører

– Her vil behovet være økende, sier Nav-direktøren.

Slik var det i forrige uke

Tirsdag for en uke siden var 149.000 personer registrert som helt arbeidsledige i Norge. Tallet utgjorde 5,3 prosent av arbeidsstyrken og var en økning på 65.000 personer fra uken før.

For en uke siden meldte Nav at ledigheten hadde økt mest for kvinner, med 46.000 arbeidstakere, mens 38.000 menn var blitt arbeidsledige i løpet av den foregående uken.

Publisert: