Krisefullmakten i Sandnes gikk gjennom til applaus

– Alle her i byen ser at dette er nødvendig, sier ordfører Stanley Wirak.

Publisert: Publisert:

Krisefullmakten i Sandnes, som gjør at rådmann og ordfører kan fatte vedtak i hastesaker som følge av koronaviruset, gikk gjennom uten protester. Stanley Wirak vil framover holde gruppelederne orientert på jevnlige møter.

 • Camilla Bjørheim
  Journalist
iconDenne artikkelen er 68 dager gammel

Informasjonen i artikkelen kan være utdatert. Gå til vårt direktestudio for siste nytt om korona-utbruddet.

-> Gå til direktestudio

Mens opposisjonen i Stavanger reagerer i sterke ordelag på forslaget om å gi krisefullmakt fra Stavanger kommunestyre til kommunedirektøren, er det fred og fordragelighet i Sandnes.

Allerede 18. mars ble en lignende krisefullmakt behandlet i Sandnes. Sandnes kommune har altså vært langt tidligere ute.

– Vi så at det ville bli nødvendig, sier ordfører Stanley Wirak.

Krisefullmakten innebærer at kommunestyret delegerer myndighet som følge av koronaviruset til ordfører og rådmann i hastesaker (se hele vedtaket nederst i saken).

– God dialog på forhånd

– Og krisefullmakten ble vedtatt til applaus?

– Ja, alle her i byen ser at dette er nødvendig, og vi hadde en god dialog på forhånd. Det tror jeg er viktig. Krisefullmakten ble vedtatt enstemmig. Men denne fullmakten skal ikke brukes i tide og utide, bare når det absolutt er nødvendig. Er det saker som er kontroversielle, eller som vi vet det vil være uenighet om, så tar jeg en runde med gruppelederne i partiene. Jeg ser ikke for meg at fullmakten vil bli mye brukt om ikke situasjonen blir mye verre, sier Wirak.

– Hva tenker du om situasjonen i Stavanger, der krisefullmakten møter massiv motstand?

– Det tenker jeg ikke noe om, sier Wirak muntert.

Heller ikke rådmann Bodil Sivertsen har registrert noen protester.

Rådmann i Sandnes, Bodil Sivertsen. Foto: Kristian Jacobsen

– Men vi har sagt at vi må bruke dette med vett og forstand, sier Siversten.

Tommel opp fra Høyre

– Jeg og Sandnes Høyre er trygge på at det gjøres gode vurderinger og at det tas gode beslutninger på vegne av innbyggerne i Sandnes, sier gruppeleder i opposisjonspartiet Høyre Kenny Rettore.

Han føyer til at det blir stadig viktigere med god informasjon ut til befolkningen og skulle gjerne sett at hjemmesidene til Sandnes kommune ble hyppigere oppdatert.

Gruppeleder i Sandnes Høyre, Kenny Rettore. Foto: Fredrik Refvem

– Og vi må huske på at mange innbyggere ikke er norsktalende, kanskje burde kommunen vurdere å oversette noe av informasjonen til andre språk, sier Rettore.

Tidligere har Sandnes praktisert en såkalt sommerfullmakt, men en krisefullmakt som nå, har ordføreren aldri vært med på.

Brukt krisefullmakten allerede

For å holde kommunestyret informert er Wiraks plan å holde tette møter med gruppelederne i partiene, én til to ganger i uken.

– Har dere brukt krisefullmakten?

– Ja, i én sak. Vi har inngått opsjon på å kjøpe noen leiligheter i et borettslag som ligger i tilknytning til Åse boas, sier Wirak.

Det gjenstår noen formaliteter for kjøpet kan gjennomføres.

Det dreier seg om 14 leiligheter i Åseheimen borettslag, hvorav kommunen eier rett under halvparten. I vedtektene til borettslaget heter det at ingen kan eie mer enn 50 prosent. Dermed må vedtektene endres før kommunen kan kjøpe alle leilighetene.

Det tror ikke ordføreren blir et problem, ettersom det i flere år har vært vanskelig å omsette leilighetene i det private markedet.

– Inntil formalitetene er på plass, leier vi leilighetene vi ikke allerede eier. Disse skal ikke brukes til koronapasienter, understreker ordføreren.

– Dette gjør vi for å forebygge sykehusinnleggelser og for å øke kapasiteten i forhold til utskrivingsklare pasienter. Vi har omdisponert ansatte fra andre enheter som skal jobbe i disse boligene, sier rådmann Bodil Sivertsen.

Leilighetene det er snakk om, har stått tomme. De første pasientene skal inn før påske.

– Siden disse ligger i tett tilknytning til Åseheimen vil det være et godt faglig miljø her, sier Wirak.

Han regner med at prisen per leilighet vil ligge på om lag 1 million kroner per leilighet.

Noen gode nyheter

Han registrere torsdag ellers at to av koronapasientene fra Sandnes som har ligget på sykehuset, er utskrevet.

– Folk blir friske igjen, det er godt. Men vi vet jo ikke om det er stille før stormen. Og vi kjenner ikke mørketallene. Men så langt er inntrykket mitt at det er god kontroll, sier Wirak.

Krisefullmakten i Sandnes

Dette er vedtaket som er gjort i Sandnes:

 • Kommunestyret delegerer som følge av korona viruset i hastesaker sin myndighet etter særlovbestemmelser med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov til ordføreren i prinsipielle saker, jf. kommuneloven § 11–8.
 • Kommunestyret delegerer som følge av korona viruset i hastesaker sin myndighet etter særlovbestemmelser med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov til rådmannen, jf. kommuneloven § 13-1, med mindre det er gjort spesifikke unntak i lov eller forskrift.
 • Ordfører og rådmannens myndighet er ikke begrenset av at myndigheten i kommunens delegasjonsreglement i utgangspunktet er delegert folkevalgt organ.
 • Rådmannens myndighet er ikke begrenset av rådmannens budsjettfullmakter i økonomireglementet.
 • Dette delegasjonsvedtaket gjelder vedtak i hastesaker som følge av korona viruset og gjelder således inntil videre.
 • Rådmannen skal i enkeltsaker rådføre seg med ordfører.
 • Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.
Publisert:
 1. Helsemyndighetene skal ta i bruk spyttprøver som koronatest

 2. Linda Hofstad Helleland åpner pengesekken for Rogaland

 3. Tegnell tar selvkritikk

 4. Flertallet av lærerne klarte ikke å følge opp sårbare elever i hjemmeskole

 5. Undersøkelse: Hver tredje nordmann unngår helsetjenester

 6. – Stortinget må lytte til aktørene i næringen og det som hele industrien sier må til

Les også

 1. Korona-viruset
 2. Sandnes kommune
 3. Koronaviruset
 4. Bodil Sivertsen
 5. Kommunestyret