Strandhugg på Rissebær- straen

Hiv og hoi! Får vi legge inntil? Jaaaa! Nei...