Naboer protester mot ny bolig for belastede narkomane

Tre påtenkte boliger for psykotiske narkomane i Havnealleen i Tananger har skapt uro og engstelse hos naboene.