• Hovedtillitsvalgt Ingunn Pettersen (t.v.) og Trine Laumann, plasstillitsvalgt ved avdeling for blod og kreftsykdommer ved Stavanger universitetssjukehus (SUS), har varslet fylkeslegen om det de mener er uforsvarlig drift ved sengepost 2K.

10 av 33 sykepleiere har sluttet siden mars

Arbeidstilsynet har rykket ut etter at verneombudet slo alarm om arbeidspresset på en av sengepostene på kreftavdelingen.