• Friestad vindpark er planlagt 450 meter frå Fv 44 på Friestad mellom Vigrestad og Brusand. Solvind AS

Naboar kjempar framleis mot vindpark

Reguleringsplanen for Friestad vindpark er inne i siste runde. Naboane gir ikkje opp kampen mot vindparken.