• Pål Christensen

Båren eskortert til SiR

Arne Sigve Klunglands båre ble onsdag ettermiddag eskortert tilSentralsykehuset i Rogaland. Båren ble fulgt av en politibil ogkollegaer. Her kortesjen på motorveien ved Åsen.