Utsatt ett år

Utbyggingssjef Ole Kontorp i Jernbaneverket benekter at selskapet har vedtatt å utsette byggestarten for godsterminalen på Ganddal til 2005.