Femte veskenapping på få uker

I løpet av de siste ukene er fem kvinner blitt utsatt for veskenapping. En 90-åring ble etterlatt alvorlig skadet.