Ingen aksjon i NSB

— Det er ikke tale om noen organisert aksjon blant de NSB-ansatte, sier Paul Magnar Wollstadmo, leder i Sørlandsbanens konduktørforening.