Kommunens ansikter utad

Ketil Helgevold: 33 år, bor i Stavanger. Er utdannet statsviter. Jobbet tidligere i Moss kommune som administrasjonsleder. Helgevold skal være leder for servicesenteret.