Vil kjøre til og fra Nærlandstranda

Njål Sikveland har søkt Fylkesmannen i Rogaland om tillatelse til å bruke motorisert kjøretøy på Nærlandstranda i Hå.