Sliten sjåfør dømt for uaktsomhet

Den kvinnelige bilføreren kan ikke forklare hvorfor hun krysset over i motgående kjørefelt og kollidere med en postbil.