• Charlotte Hetland Lundekvam er glad for å kunne hjelpe andre. Hun sier at hun ønsker å vise klassen sin at det er mulig å bidra, i alle mulige former. Pål Christensen

Liten kropp, stort hjerte

Da Charlotte Hetland Lundekvam (8) så at pappa Rolf Lundekvam malte bilder, og solgte dem til inntekt for å hjelpe en kreftpasient, var hun ikke sen om å bli med.