• Per A. Thorbjørnsen, Venstre. Nestleder av levekårstyret. Knut S. Vindfallet

Hvorfor skal ikke barnevernsbarn få bostøtte?

Barnevernsbarn og unge, enslige flyktninger bør ikke få bostøtte, mener rådmannen i Stavanger. Det er verken Venstre, KrF eller Ap enige i.