• Helge Sunde

Lei av å ligne Donald

Vernepliktige i Sjøforsvaret blir mobbet for uniformen.