Skjøt fra rød BMW

Person beskutt med softgun fra bil i fart.