• Nye analyser viser at trafikkgrunnlaget man tidligere har operert med for Ryfast, er realistiske.

Ryfast- tallene holder vann

Nye analyser viser at trafikkgrunnlaget man tidligere har operert med for Ryfast, er realistiske.