Ryfast- tallene holder vann

Nye analyser viser at trafikkgrunnlaget man tidligere har operert med for Ryfast, er realistiske.

Nye analyser viser at trafikkgrunnlaget man tidligere har operert med for Ryfast, er realistiske.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over 12 år gammel

Det er en lettet prosjektleder Tor Geir Espedal i Statens vegvesen som opplyser dette til Aftenbladet.no.

– I to dager har vi gått gjennom våre tidligere beregninger, og konklusjonene er som før, nemlig at vi kan forvente en gjennomsnittlige årsdøgnstrafikk på 4000 gjennom Solbakk-tunnelen når den åpner, sier Espedal.

Årsaken til at trafikkprognosene for Ryfast er gått etter i sømmene, er krav fra Vegdirektoratet om at alle nye bompengeprosjektet skal gjennom såkalte RTM-analyser.

Enkelte Ryfast-tilhengere fryktet at disse beregningene ville gi lavere tall, noe som hadde gjort at hele prosjektet hadde fått enda større problemer enn det allerede har.

– Jeg har hele tiden ment at vi har operert med nøkterne tall for trafikken gjennom Ryfast. Men det var godt å få det bekreftet. Det er nemlig ikke enkelt å beregne nøyaktig hvordan trafikken utvikler seg i slike ferjeavløsningsprosjekter.

– Viljen til å betale for å pendle til Nord-Jæren er høyere i Ryfylke enn på Jæren, der man har flere valgmuligheter når man skal velge arbeidssted, sier Espedal, som slår fast at konklusjonen etter seminaret er en god nyhet for Ryfast-tilhengerne.

Dermed opererer prosjektledelsen fortsatt med byggestart i slutten av 2012 eller tidlig i 2013. Ryfast er avhengig av finansieringen av Eiganestunnelen, som er en del av Nord-Jæren pakke 2. Den skal etter planen passere Stortinget neste år.

Det vil ta fem år å bygge Ryfast.

Publisert: