To til sykehus etter trafikkuhell – mistanke om rus