Skatteetaten: Politikere som bor gratis hjemme, må betale skatt av pendlerbolig

Stortinget innrømmer at de ikke har vært kjent med skattereglene. Nå varsler de full gjennomgang av pendlernes skatteforhold.

– Stortingets administrasjon vil gå i dialog med Skatteetaten for å finne ut av hva dette betyr for Stortinget, sier Stortingets direktør, Marianne Andreassen.
 • Vegard Venli
  Journalist i Aftenpostens gravegruppe. Spesialisert på skjæringsfeltet mellom offentlig forvaltning og politikk. Medlem av Pressens offentlighetsutvalg.
 • Nina Selbo Torset
  Gravejournalist i Aftenposten. Har jobbet med avsløringer som pendlerboligene og Panama Papers. Er også medlem av det internasjonale journalistnettverket ICIJ og styreleder i Stiftelsen for en kritisk og undersøkende presse (SKUP). For tiden nyhetssjef for Aftenposten.no.
 • Sigrid Gausen
  Politisk journalist og matanmelder. Jobber spesielt med klima og energi. Har også jobbet som gravejournalist, bla. på Pendlerbolig-sakene til Aftenposten. Tidligere jobbet i BT, Nrk og Dølen.
 • Robert Gjerde
  Politisk reporter. Tips meg på robert.gjerde@aftenposten.no.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Stortinget gir gratis boliger i Oslo til politikere som er folkeregistrert eller faktisk bosatt mer enn 40 kilometer unna. Hensikten er at politikere skal ha råd til å være folkevalgt, beholde kontakten med velgerne hjemme og slippe å betale for to boliger.

Aftenposten avslørte nylig at KrF-leder og statsråd Kjell Ingolf Ropstad ikke meldte flytting fra gutterommet i Agder før i fjor høst. Derfor fikk han gratis pendlerbolig på statens regning fra 2009 til 2020.

Ropstad har sagt at han ikke betalte leie til foreldrene. Han har heller ikke dekket noen av utgiftene på huset. Likevel har han sluppet å skatte av fordelen av fri bolig i Oslo.

Aftenposten har undersøkt Stortingets praksis:

 • Stortingets administrasjon spør ikke politikerne om de har utgifter til bolig hjemme.
 • Stortinget har tidligere opplyst til Aftenposten at det ikke har noe å si for om de får pendlerbolig.
 • Stortinget og Statministerens kontor (SMK), som gir pendlerboliger til statsrådene, har hatt helt ulik praksis på dette.

Men politikernes boligutgifter på hjemstedet har stor betydning for om de skal skatte eller ikke. Det bekrefter Skatteetaten.

I dag kan Aftenposten avsløre at Stortinget ikke har vært kjent med dette. Det kan ha ført til at politikere ikke har skattet av gratisboligen staten har betalt for dem.

Varsler full gjennomgang

Aftenposten har bedt Skatteetaten gjøre rede for hvilke skatteregler som gjelder for pendlere med fri bolig. Lene Ringså, seksjonsleder i juridisk avdeling, er tydelig:

– Dersom man ikke har merkostnader knyttet til bolig på hjemstedet, vil man heller ikke kunne få dekning av fri bolig fra arbeidsgiver skattefritt.

Hun ønsker ikke å kommentere enkeltsaker eller hvordan Stortinget har praktisert regleverket. Samtidig presiserer hun:

– Skatteetaten er ikke kjent med at det finnes noen unntak fra kravet til merkostnader for stortingspolitikere.

Søndag kveld gjør Stortinget det klart at de må gå gjennom sakene til politikere med pendlerbolig på nytt.

– Informasjonen Skatteetaten i dag kommer med, fører til at vi nå må gå gjennom våre saker for å se på dette og rette opp dersom det viser seg at flere representanter burde vært fordelsbeskattet, sier stortingsdirektør Marianne Andreassen.

Kjell Ingolf Ropstad har ikke hatt utgifter til boligen på hjemstedet som tilhører hans foreldre. Nå vil han ta kontakt med Skatteetaten.

Politikere vil kontakte Skatteetaten

I dag er det 127 politikere på Stortinget som har pendlerbolig. Aftenposten har kartlagt at 95 prosent av dem er folkeregistrert i egen bolig på hjemstedet.

To andre politikere har i likhet med Ropstad fått gratis pendlerbolig fordi de har bodd på gutterommet.

 • Finanspolitisk talsperson i KrF, Tore Storehaug, var folkeregistrert hos foreldrene, men betalte ikke skatt for gratis pendlerbolig fra Stortinget. Han hadde ikke utgifter til boligen på hjemstedet.
 • Klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn (V) fikk fra 2013 til 2017 pendlerbolig fra Stortinget. Han hadde ikke andre utgifter til boligen på hjemstedet enn sin egen mat. Aftenposten er ikke kjent med om han har skattet av fordelen.

Aftenposten har de siste dagene stilt Kjell Ingolf Ropstad flere spørsmål om hans skatteforhold. I en kort kommentar søndag kveld sier han at han nå vil kontakte Skatteetaten.

– På bakgrunn av den nye informasjonen som nå har fremkommet, vil jeg ta kontakt med Skatteetaten. Dersom informasjonen jeg har fått fra Stortinget ikke har vært riktig, vil jeg innrapportere det som skulle vært rapportert.

Finanspolitisk talsperson i KrF, Tore Storehaug, kommenterer utviklingen slik i en e-post:

«Jeg har forholdt meg til den informasjonen jeg har fått fra Stortinget når det gjelder skatteplikt på pendlerbolig. Når det kommer ny informasjon via Aftenposten, vil jeg kontakte Stortinget for å få klarhet i dette».

Storehaug skriver videre at dersom det viser seg at han har «basert sin innrapportering på feil grunnlag» vil han «gå dialog med skatteetaten og rapportere på nytt».

Rotevatn har ikke besvart Aftenpostens hendvendelser søndag.

Tore Storehaug er finanspolitisk talsperson i KrF.

Stortinget spør ikke om utgifter

Statsministerens kontor (SMK) og Stortinget har forskjellig praksis.

Når Statsministerens kontor (SMK) gir ut pendlerboliger, spør de om statsrådene har utgifter til bolig på hjemstedet i et eget skjema. Dersom de ikke har boutgifter der, har SMK innberettet fordelen med gratis bolig til skattemyndighetene.

Denne opplysningen etterspør ikke Stortinget. Det bekreftet Stortingets direktør Marianne Andreassen i et intervju med Aftenposten tidligere i uken.

– Nei, det gjør vi ikke. Og jeg kan ikke nok om reglene som regjeringen opererer med, så jeg kan ikke kommentere på det. Men vi har ikke det samme kravet, sa Stortingets direktør, Marianne Andreassen.

Stortinget kan heller ikke svare på hvor mange representanter som faktisk har utgifter til boligen på hjemstedet.

– Ettersom dette ikke er et kriterium for tildeling av pendlerbolig, har vi ikke oversikt over utgiftene stortingsrepresentanter har i forbindelse med bolig i hjemkommunen, sa Andreassen.

På spørsmål fra Aftenposten om hvor mange som denne perioden har fått innberettet skatt for fordelen knyttet til gratis pendlerbolig, svarte Andreassen:

– Én representant.

– Kan dere garantere at alle stortingspolitikere har fått innberettet korrekte opplysninger til skattemyndighetene?

– Opplysningene Stortingets administrasjon innberetter til skattemyndighetene, er basert på opplysninger fra representantene selv. Vi er avhengig av at disse opplysningene er korrekte.

Marianne Andreassen er stortingsdirektør. Søndag ettermiddag gjør Stortinget det klart at de må gå gjennom sakene til politikere med pendlerbolig på nytt.

– Nytt for oss

Søndag ettermiddag erkjenner Andreassen:

– Vi ser at Skatteetaten her har klargjort hvordan reglene knyttet til skattefritak ved pendlerbolig skal forstås.

Stortingsdirektøren innrømmer at Stortinget frem til nå ikke har vært kjent med at utgifter til boligen på hjemstedet er en forutsetning for å få skattefritak.

– Det er nytt for oss at skattefritak på pendlerbolig forutsetter merkostnader på hjemstedet for stortingsrepresentanter. Når Stortingets administrasjon har behandlet søknader om pendlerleilighet, har vi forholdt oss til at representantene må disponere bolig på hjemstedet for å få skattefritak.

– Også i dialog og veiledning fra Skatteetaten over flere år har det vært vår oppfatning at dette var riktig forståelse, men vi må nå legge til grunn den tydeliggjøringen vi er blitt gjort kjent med i dag, sier Andreassen.

Hun sier administrasjonen vil gå i dialog med Skatteetaten for å finne ut av hva dette betyr for Stortinget.

Direktøren varsler allerede nå at saken også kan få betydning for hvordan det nye regelverket for pendlerboliger vil se ut.

– Stortingets presidentskap har nylig besluttet en gjennomgang av reglene for pendlerleilighet. I tillegg til eventuell oppretting, vil opplysningene vi i dag har fått fra Skatteetaten få betydning for et revidert regelverk.

Vil bistå Stortinget

Skatteetaten ønsker ikke å kommentere Stortingets praksis eller enkeltpolitikere konkret.

På spørsmål om hvordan de stiller seg til at flere politikere har opplyst at de ikke har skattet av fordelen med fri bolig, svarer leder for juridisk avdeling, Lene Ringså.

– Skatteetaten kommenterer normalt ikke hvordan vi innretter våre kontroller eller hvem vi kontrollerer. Men vi vil på generelt grunnlag foreta kontroller der det er størst risiko for at regelverket ikke etterleves.

– Skatteetaten forventer at en arbeidsgiver vurderer skattereglene korrekt når de utbetaler lønn og andre ytelser til sine ansatte og overholder sine rapporteringsforpliktelser til Skatteetaten og andre offentlige instanser.

Hun gjør det også klart at Stortinget vil få bistand:

– En av Skatteetatens mest sentrale oppgaver, er å veilede skattepliktige og arbeidsgivere til å betale og rapportere riktig skatt. Dersom Stortinget ønsker bistand fra Skatteetaten i forbindelse med denne saken, vil vi naturligvis bistå dem.

Dersom det skulle vise seg at Stortinget har rapportert feil, må opplysningene innberettes på nytt.

– I den grad en arbeidsgiver har foretatt en uriktig rapportering i a-meldingen, må arbeidsgiveren selv korrigere den og sende inn en ny a-melding med korrekte beløp. I tillegg må den ansatte selv korrigere tidligere innsendte skattemeldinger med de nye opplysningene og egenfastsette sin skatt på nytt, sier Ringså.

Publisert: