Naturkraft fra Oslo til Kårstø

Selskapet Naturkraft, som skal bygge Norges første store gasskraftverk, flytter hele sin virksomhet fra Oslo til Kårstø.