Ut impleam verbum Dei

I våpenskjoldet dr. Gerhard Schwenzer har valgt står sitatet «Ut impleam verbum Dei» fra Paulus' brev til kolosserne: «Å fullføre tjenesten med Guds ord».