Forsand-nei til gratis passasjerer

Høgsfjordferja er 1. reservesamband i forsøksordningen med dyrerebilbillett og gratis for passasjerer. Forsand kommune gjør det heltklart at de overhodet ikke er interessert i at ferja mellom Oanesog Lauvvik blir med i noen form for prøveordning om billettpriser.