Hedret med medalje etter å ha fått ubåt i trålen

For 20 år siden tvang fisker Onar Gudmundsen fra Karmøy en russiskubåt opp til overflaten fra 200 meters dyp etter at ubåten haddehavnet i trålen hans. Nå er han hedret med en russisk minnemedalje.