Omdømmet er oppgaven

Via en kort og effektiv journalistkarriere har Merete Bergland Jebsen steget helt til 19. etasje i Postens hovedkvarter. Oppgaven er å vokte Postens gode navn og rykte.