- Lensmannen bør straffes, mener Sefo

Sefo mener lensmann Reidar Idsø i Bjerkreim viste grov uforstand i tjenesten da han unnlot å etterforske tips i en sedelighetssak.