Jakter Nokas-tystere på overtid

Advokat John Christian Elden krever innsyn i dokumenter om tystere som kan peke ut andre mulige Nokas-gjerningsmenn enn de tiltalte.