- Ikke lett å endre rutetider

Kolumbus-direktør Tor Geir Espedal erkjenner at det har tatt for lang tid å ordne opp i forsinkelser og rot med rutene.