- 10.000 tomme hus

Dersom alle bygge— planene på Nord-Jæren blir realisert, er det 5000 til 10.000 tomme boliger på Nord-Jæren i 2010, hevder Sven Haugberg.