Ønsker reguleringsplan for Li

Utvalg for byutvikling i Sandes har gjentatte ganger måttet behandle ulike søknader om hytter, naust og brygger på Li uten at det foreligger en regularingsplan for området.