Den nye skolen er i rute

Fem arkitektfirmaer er med i konkurransen om å få tegne en ny videregående skole i Vågen.